Giardia infectie zwangerschap


Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw arts. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

giardia infectie zwangerschap

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Inhoud van In deze bijsluiter 1.

5 ml Flagyl, ovula 500 mg metronidazol

Wat is Flagyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe gebruikt u dit middel? Mogelijke bijwerkingen 5.

  1. Giardia and coccidia treatment

Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes protozoën bestrijdt. Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Giardia infectie zwangerschap mag u dit middel niet gebruiken? Giardia infectie zwangerschap stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit wordt beoordeeld door uw arts. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

hatékony férgek elleni gyógyszer az emberek számára

U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met dit middel. U gebruikt dit middel langer dan 10 dagen.

Неужели, завершив кладку, и она обрела глубокий покой, душевный мир, понятный всеми живому. Николь понимала, что такая беседа с царицей никогда не произойдет. Она вновь закрыла глаза, пытаясь в точности вспомнить цветовые вспышки, которые видела на теле царицы до и после события.

Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal DNA optreden. Uw lever werkt niet goed. De werkzame stof, metronidazol, kan zich ophopen in uw lichaam. Daardoor kunnen deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn. U bent allergisch voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen ketoconazol, miconazol, sulconazol.

Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. In deze bijsluiter 1. Wat is Flagyl en waarvoor wordt het gebruikt 2.

U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie gonorroe. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Flagyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. U kunt last giardia infectie zwangerschap van psychotische reacties.

Geneeskunde

Een psychose is een ernstige geestesziekte. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Giardia infectie zwangerschap verminderen. De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen. Flagyl kan de werking van deze middelen versterken.

Flagyl kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor giardia infectie zwangerschap nieren vergiftigd kunnen worden.

Flagyl kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen. Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor giardia infectie zwangerschap extra schadelijk kan zijn.

giardia infectie zwangerschap paraziták megelőzése és kezelése

Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

giardia infectie zwangerschap

U mag tijdens de behandeling en giardia infectie zwangerschap 48 uur na de behandeling met dit middel geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te giardia infectie zwangerschap, wilt u zwanger worden of geeft giardia infectie zwangerschap borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding Dit middel komt in de moedermelk terecht.

Возле него расположено обиталище тех морских угрей или змей, с которыми ты однажды столкнулась в Узле. Там есть таксономический дисплей, позволяющий сопоставить физически всех космоплавателей, изученных в этом районе. - Все это прекрасно, - ответила Николь и вдруг расхохоталась. - Человеческий мозг удивителен.

Мне только что пришла в голову первая строчка стихотворения Эндрю Марвелла "Моей застенчивой даме".

U mag dit middel één keer gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u dit middel voor langere tijd moet gebruiken, overleg dan eerst met uw arts of u moet stoppen met het geven van borstvoeding. Rijvaardigheid en het gebruik giardia infectie zwangerschap machines Dit middel kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hier last van heeft. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

AGC Automotive Czech a.s. | Ceauto

De suspensie bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken wellicht vertraagd. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?

termeszetes féreghajto ember

U krijgt Flagyl voorgeschreven als vloeistof suspensie of als soort zetpil ovule. Schud de suspensie voor gebruik.

giardia infectie zwangerschap

Neem de giardia infectie zwangerschap via de mond oraal in. De ovule dient vaginaal te worden ingebracht. De aanbevolen dosering is: Bij giardiasis Gedurende 3 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 1 keer per dag 12,5 ml suspensie 1 keer per dag 15 ml tot 20 ml suspensie 1 keer per dag 25 ml suspensie 1 keer per dag 50 ml suspensie Bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Geneeskunde

Bij amoebiasis Gedurende 5 tot 10 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen giardia infectie zwangerschap 10 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 4 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 3 keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken. De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.

De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 3 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is: 2 tot 3 keer per dag 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, of 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht eenmalige dosis.

5 ml Flagyl, ovula mg metronidazol - PDF Free Download

Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovula gebruiken. Bij Gardnerella vaginalis Zowel u als uw partner moet behandeld worden: - Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie eenmalige dosis. De aanbevolen dosering is: - 1 keer 20 tot 30 mg metronidazol szivfergesseg gyógyszer ar kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.